Poradnik cmentarny

Informacje dla interesantów Biura Cmentarza Tynieckiego

  • Biuro Cmentarza Tynieckiego załatwia wszystkie formalności związane z pochowaniem Zmarłych na Cmentarzu Tynieckim przy ulicy Łódzkiej 106 w Kaliszu;
  • Pod numerem telefonu 62 767 47 73 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8–16 można, odpowiednio wcześniej zgłosić dzień i godzinę pogrzebu, lub osobiście na miejscu w Biurze Cmentarza.
  • Administracja Cmentarza prowadzi terminarz ceremonii pogrzebowych, który ustala porządek wejść orszaków żałobnych na teren nekropolii, tak by dla każdej z nich zapewniony był odpowiedni czas przejścia do grobu i zakończenia pogrzebu.

Wymagane dokumenty do załatwienia pochówku

  • karta zgonu zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego – oryginał części przeznaczonej dla administracji cmentarza
  • akt zgonu – oryginał do wglądu
  • ważny dowód tożsamości osoby załatwiającej formalności
  • w przypadku pochówku dziecka martwo urodzonego dokumentem uprawniającym do pochowania jest karta zgonu wydana przez lekarza na wniosek rodziców – karta ta nie podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest wydawana tylko w celu pochowania dla administracji cmentarza; dodatkowo należy okazać akt urodzenia dziecka martwego jeśli został wydany;
Zadzwoń