Regulamin Cmentarza Tynieckiego

Regulamin Cmentarza Tynieckiego

 1. Cmentarz Tyniecki jest cmentarzem wyznaniowym. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP – Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa, Plac Świętego Józefa 7 w Kaliszu.
 2. W imieniu Parafii sprawami administracji cmentarza zajmuje się Kierownik Cmentarza Tynieckiego z siedzibą przy cmentarzu. Biuro czynne jest w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 16.00.
 3. Cmentarz jest miejscem świętym, świadectwem wiary i wyrazem kultu pamięci o zmarłych.
 4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi oraz szacunku należnego zmarłym.
 5. Cmentarz dla odwiedzających groby jest otwarty codziennie.
 6. Ceremonie pogrzebowe mogą odbywać się w dni powszednie i soboty od godziny 8.00 do godziny 16.00.
 7. Zgłoszenia pogrzebów przyjmuje Kierownik Cmentarza Tynieckiego w godzinach pracy biura.
 8. Kierownik Cmentarza Tynieckiego przyjmuje dokumenty pochówkowe zgodnie z obowiązującym prawem i pobiera opłaty cmentarne stanowiące załącznik do Regulaminu.
 9. Cennik opłat cmentarnych dostępny jest w biurze cmentarza.
 10. Wskazanie miejsca pochówku i wykonania nagrobka na cmentarzu powinno być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza. Na postawienie nagrobka na grobie, Kierownik Cmentarza Tynieckiego wydaje zezwolenie i pobiera opłaty.
 11. Wykonawcom wszelkich robót zabrania się zastawiania dróg i przejść materiałami i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Podczas trwania ceremonii obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich uciążliwych prac w bliskim sąsiedztwie miejsca pogrzebu.
 12. Podmioty świadczące usługi na terenie cmentarza są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących przepisów prawa.
 13. Wnioski i uwagi można składać w biurze cmentarza w godzinach pracy biura.
Zadzwoń