Witaj na stronie Cmentarza Tynieckiego

Informacje dla interesantów
Biura Cmentarza Tynieckiego

- Biuro Cmentarza Tynieckiego załatwia wszystkie formalności związane z pochowaniem Zmarłych na Cmentarzu Tynieckim przy ulicy Łódzkiej 106 w Kaliszu;
- Pod numerem telefonu 62 767 47 73 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8–16 można, odpowiednio wcześniej zgłosić dzień i godzinę pogrzebu, lub osobiście na miejscu w Biurze Cmentarza.
- Administracja Cmentarza prowadzi terminarz ceremonii pogrzebowych, który ustala porządek wejść orszaków żałobnych na teren nekropolii, tak by dla każdej z nich zapewniony był odpowiedni czas przejścia do grobu i zakończenia pogrzebu.

Wymagane dokumenty do załatwienia pochówku:


- karta zgonu zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego – oryginał części przeznaczonej dla administracji cmentarza
- akt zgonu – oryginał do wglądu
- ważny dowód tożsamości osoby załatwiającej formalności
- w przypadku pochówku dziecka martwo urodzonego dokumentem uprawniającym do pochowania jest karta zgonu wydana przez lekarza na wniosek rodziców - karta ta nie podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest wydawana tylko w celu pochowania dla administracji cmentarza; dodatkowo należy okazać akt urodzenia dziecka martwego jeśli został wydany;

Galeria

Galeria fotografii Cmentarza Tynieckiego

Zadzwoń