Aktualności

13 czerwca, 2022

Spór o ciało św. Antoniego

Gdyby dziennik Il Mattino di Padova ukazywał się w Padwie już w średniowieczu, historia pogrzebu św. Antoniego, trafiła by bez wątpienia na jego pierwszą stronę. I wyglądałaby mniej więcej tak:

Śmierć św. Antoniego

„W piątek, 13 czerwca roku pańskiego 1231, doszło w Padwie do bezprecedensowej bitwy. Trzy grupy mieszkańców miasta rozpętały prawdziwą wojnę o ciało, zmarłego właśnie franciszkanina, zwanego Antonim z Lizbony. Bracia franciszkanie z klasztoru Campo San Piero stwierdzili kategorycznie, że Antoni jako ich współbrat powinien zostać pochowany na terenie ich zakonu. Siostry Klaryski sprzeciwiły się tej koncepcji podkreślając, że skoro Antoni umarł na terenie ich klasztoru, jego grób powinien stanąć w jego murach. Zwykli mieszkańcy Padwy natomiast wołali, że ich ukochany kaznodzieja, nie należy ani do klarysek, ani do franciszkanów tylko do ludu miasta, które nazywał swą ojczyzną. Zbudujemy Antoniemu wspaniały pomnik! Przysięgamy! – krzyczeli. Ponieważ wszystkie  strony sporu rościły sobie prawo wyznaczenia miejsca pochówku Antoniego i żadna z grup ani myślała ustąpić pozostałym, na terenie klasztoru klarysek – w którym Antoni dopiero co oddał ducha – wybuchła regularna bitwa. Rozwścieczeni Padeńczycy staranowali główne wrota klasztoru i napadli całą hordą na uzbrojonych w pałki i dzidy franciszkanów, którzy jednak bardzo szybko skapitulowali.  Ciało Antoniego dostało się w ręce mieszczan. Przerażone zakonnice padły na kolana i błagały o interwencję z nieba. Pomoc przyszła niemal natychmiast. Padeńczycy zostali w niewytłumaczalny sposób oślepieni i sparaliżowani. Wybuchła panika. Obezwładnieni przez Boga mieszczanie wzywali rozpaczliwie Jego miłosierdzia. Krótko potem ustalono warunki kompromisu na który przystał nie tylko miejscowy biskup, ale i władze miasta. Postanowiono, że w centrum Padwy zostanie wzniesiona bazylika ku czci Antoniego, a do czasu przeniesienia do niej ciała wielkiego cudotwórcy, spocznie ono na cmentarzu franciszkańskim.”

W XIII wieku dziennik Il Mattino di Padova oczywiście nie istniał. Jednak wieści o nadzwyczajnej boskiej interwencji, jaka wydarzyła się w dniu śmierci Antoniego w miejscu gdzie spoczywało jego ciało, obiegły miasto i okolice lotem błyskawicy. A miał być to dopiero pierwszy cud jaki wydarzył się po jego odejściu na łono Abrahama…

Wróć do listy aktualności

Zadzwoń